Archiv autora: admin

Pojištění domácnosti

Ochrana vašeho bydlení s rozsáhlými asistenčním službami

Vyberte si to pravé pojištění:

V produktu Domů si můžete vybrat ze dvou typů pojištění:

 • Nemovitosti
 • Domácnost

Zatímco pojištění Nemovitosti kryje škody na vašem bytě, domě či jiné nemovitosti, pojištění Domácnost zase chrání všechna zařízení vašeho domova. V obou případech je součástí produktu i postění odpovědnosti za vámi způsobené škody. Vždyť kdo z nás ještě nikdy nevytopil souseda?

Co vám pojistíme:

Pojistíme vám všechny objekty, které jsou určeny k bydlení, či rekreaci. Chcete-li v tomto objektu navíc i podnikat, můžete pro účel pojištění využít maximálně 30% podlahové plochy.

uder_blesku_150m

Proti čemu vás pojistíme:

Výbuch, požár, úder blesku, kouř, náraz vozidla, rázová vlna, vichřice, krupobití, zemětřesení, sesuny půdy nebo lavin, tíha sněhu či námrazy, zřícení skály nebo půdy, náraz zříceného pilotovaného letícího tělesa, pád stromu, stožáru nebo jiných předmětů, vodovodní škody, mráz na vodovodním zařízení, krádeže, vloupání, vandalismus, poškození nebo zničení stavebních součástí.

Vandalismus-macht-Spaß-Street-Art-Augsburg

Navíc se můžete připojistit proti povodni a záplavě, zkratu, přepětí, rozbití skel a zatečení způsobeného srážkami (pouze s pojištěnou domácností).

Stačí opravdu pojištění na vše?

Žádáte o hypotéku? Máte všechny doklady?

Současný trend v nutnosti dokladovat skutečnosti o rodinném stavu či příjmech spěje spíše k tomu, že není nutné dávat bance množství potvrzení. Nicméně určitě platí, že čí více bance informací poskytnete, tím spíše vás banka odmění v podobě výhodnějších podmínek.

V první řadě je určitě nutné se bance prokázat nějakým dokladem, potvrzujícím to, že jste osobou, za kterou se vydáváte. Potřebujete mít proto s sebou alespoň dva doklady potvrzující vaši totožnost:

ABC2d2f47_hypoteka

 • občanský průkaz,
 • povolení o přechodném nebo trvalém pobytu,
 • pas,
 • řidičský průkaz,
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (zdravotní kartičku),
 • rodný list a podobně.

Pokud budou žádat o hypotéku manželé, je nutné přinést s sebou i oddací list.

Pro více info, klikněte na tento odkaz.

AXA CZK Konto

Jde o nejlepší fond v poměru výkonnosti a rizik v kategorii smíšené a strukturované fondy.

„Oceňujeme, že naši investoři mají ve fondu AXA CZK Konto důvěru. Dokázal jim přinést zajímavý poměr zhodnocení a rizika i v náročnějších ekonomických podmínkách. Kvality našeho fondu ocenila i odborná porota projektu Top Fond 2014, která mu udělila ocenění Fond s nejlepším poměrem výkonnosti a rizik v kategorii smíšené a strukturované fondy, „ říká manažer prodeje podílových fondů a důchodů.

Kolektivní investování v roce 2014 zaznamenalo silný rostoucí trend. Celkový majetek v podílových fondech a řízených portfoliích pod správou členy České asociace správcovských společností dosáhl k 31.12.2014 historicky nejvyšší hodnotu.

imggen

Majetek fondu je tvořený především nástroji peněžního trhu a státními dluhopisy, dluhopisy nadnárodních institucí a bank, dluhopisy obchodních společností, komunálními dluhopisy v EUR: státní dluhopisy, dluhopisy nadnárodních institucí a bank, dluhopisy obchodních společností, komunální dluhopisy, poměr riziko / výnos.

Vydělávání přes internet

AXA PODPORUJE CHARITATIVNÍ PROJEKTY | Společenská odpovědnost

Finanční skupina AXA na Slovensku v rámci své strategie podporuje charitativní projekty, odpovědný přístup k životnímu prostředí a sponzoring charitativních projektů.

Skupina se celosvětově zaměřuje na 6 základních pilířů: na odpovědnost vůči akcionářům, zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, životnímu prostředí ale i vůči komunitě.

FOREWEAR_AXA_predani_01_small

Principy společenské odpovědnosti se AXA řídí i na Slovensku, kde úspěšně rozběhla projekt AXA Srdce v akci. Projekt zastřešuje dobrovolnou práci zaměstnanců finanční skupiny.

AXA podporuje vzdělávání mládeže programem Den v AXA, organizuje věcné sbírky pro občanská sdružení, ale i Darování krve pro zaměstnance a obchodní partnery.

151Ve spolupráci s nadací Křižovatka pomáhá s vyřizováním nemocnic pro nákup přístrojů ke sledování dechu novorozenců.

Podívejte se i na jiné charitativní akce.

AXA nastartovala rok 2015 novinkami v organizační struktuře

S příchodem nového roku a dokončením transformace distribučních sítí dochází ve skupině AXA k několika novinkám v organizační struktuře a změnám v představenstvu. S platností od 1. ledna 2015 došlo ke sloučení řízení distribučních sítí.

Vznikl nový tým Řízení strategického partnerství a digitalizace, který se bude věnovat rozvoji digitalizace, inovacím a budování nových strategických partnerství. Poslední změnou k tomuto datu je vznik nového oddělení Customer Value Management, které bude vytvářet nové produkty a služby na míru podle potřeb různých segmentů klientů.

Ľubor Vrlák – ředitel nového sjednoceného útvaru Prodeje a člen představenstva

Po úspěšném završení projektu transformace distribučních sítí nyní dochází také ke sloučení útvarů interního a externího prodeje do společného Útvaru prodeje. Od nového roku jej řídí člen představenstva Ľubor Vrlák, který v rámci AXA dříve zastával pozici ředitele útvaru externího prodeje.

„Abychom mohli naše distribuční kanály dále rozvíjet a využívat tak všech pozitivních synergických efektů, dochází ke sloučení tradičních kanálů, které umožní alokovat zdroje, jež budou investovány do digitalizace a inovací.

Pěvně věřím, že se současné změny pozitivně promítnou do dalšího rozvoje společnosti a přispějí k dosažení priorit v rámci našeho standardu kvality prodeje,“ říká Ľubor Vrlák, ředitel Útvaru prodeje.

Michael Pupala – ředitel nového útvaru Řízení strategického partnerství a digitalizace a člen představenstva

Dlouhodobou ambicí strategie skupiny AXA je intenzivní investice do digitalizace a inovací tak, aby klientům umožnila snadný přístup k produktům a službám díky využití nových technologií. Na začátku roku proto také vznikl nový útvar Řízení strategického partnerství a digitalizace, který povede člen představenstva Michael Pupala. Dosud zastával pozici ředitele interní distribuční sítě.

„Pro naše zákazníky vytvoříme prostředí volnosti a flexibility, a to díky otevřenému distribučnímu a servisnímu modelu, který umožní mít svou pojišťovnu vždy nablízku. Chceme nabídnout to nejlepší z tradiční distribuce a doplníme nové způsoby komunikace, servisu a prodeje plně využívající aktuální i budoucí technologie,“ říká Michael Pupala, ředitel útvaru Řízení strategického partnerství a digitalizace.

David Poes – ředitel nového úseku Customer Value Management

Vznik úseku Customer Value Management je úzce spjat s naplňováním strategie AXA nabízet klientům produkty a služby přesně podle jejich potřeb. Vedením nového úseku, jehož součástí jsou tři oddělení – produktový management, marketingová komunikace a business intelligence – byl pověřen David Poes, který dříve zastával pozici vedoucího úseku vývoje produktů životního pojištění.

„Úkolem všech tří oddělení nového úseku bude přinést vyšší hodnotu do našich produktů a služeb tak, aby ještě lépe odpovídaly potřebám klientů a trendům současné společnosti“ říká David Poes, ředitel úseku Customer Value Management.

AXA povinné ručení

Povinné ručení Auto GO lze sjednat ve dvou variantách:

Limity plnění Za škody na majetku Za škody na zdraví
Standard 35 mil. Kč 35 mil. Kč
Standard Plus 70 mil. Kč 70 mil. Kč

AKCE Autopojištění za polovinu

Pojišťovna AXA nabízí, při splnění následujících podmínek slevu 50% na povinné ručení, akci s názvem Autopojištění za polovinu. Platí pro fyzické osoby starší 30 let a pravnické osoby. Pojistník musí být shodný s provozovatelem vozidla. Současně musí mít klient skutečný bonus nejméně 60 měsíců a žádnou pojistnou událost, což odpovídá 50% slevě. Klient zároveň čestně prohlašuje, že za posledních 5 let nezavinil žádnou pojistnou událost.

Uzavřete si současně i havarijní pojištění. Získejte tak komplexní pojištění vozidla a další slevu 5% za propojištěnost.

Akční slevy

 • obchodní sleva 10%, je započtena při sjednání
 • sleva za propojištěnost 5%, započtena při sjednání POV + HAV
 • sleva za roční platbu 10%, je započtena při sjednání

AXA pojišťovna dále nabízí:

 • Bonus až 60 %
Tato sleva je automaticky zohledněna ve výpočtu.

K povinnému ručení lze sjednat doplňková připojištění:

Pojištění skel (všechna skla)

Pro sjednání pojištění skla je nutné provést samoprohlídku. Manuál bude odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Fotografie zašlete na pojišťovnu AXA.
Limit plnění Pojistné
10.000 Kč 790 Kč
20.000 Kč 1.390 Kč
40.000 Kč 2.790 Kč
Pojistěte se proti rozbití všech skel vozidla. Pojištění se sjednává se spoluúčastí:
 • pro první 3 měsíce od počátku pojištění ve výšce 50% z pojistného plněné
 • pro následující 3 měsíce pojištění ve výšce 25% z pojistného plnění
 • od 7. měsíce od počátku pojištění ve výši 1.000 Kč
V případě, že pojištěný dodá fotodokumentaci vozidla před pojistnou událostí, sjednaná spoluúčast se snižuje vždy na 1.000 Kč.
Připojištění skel je možné sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti nebo havarijním pojištěním.

Připojištění zavazadel

Připojištění se sjednává pro případ:

 • zničení v důsledku živelné události
 • poškození, zničení nebo ztráty při dopravní nehodě
 • krádeže vloupáním, loupežným přepadením zavazadel umístěných ve vozidle a ve střešním kufru

Maximální limit plnění je 30.000 Kč na jednu pojistnou událost. Výjimkou je krádež ze střešního kufru, kdy maximální plnění pojišťovny při spoluúčasti 5.000 Kč je 15.000 Kč.

 • Jako zavazadlo je možné pojistit dětskou sedačku.

Roční pojistné je 700 Kč.

Připojištění zavazadel je možné sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti nebo havarijním pojištěním.

Úrazové připojištění

Toto připojištění slouží k eliminaci důsledků úrazu přepravovaných osob v pojištěném vozidle, kterého následkem je smrt nebo trvalá invalidita:

 • smrt (limit 500.000 Kč pro každou pojištěnou osobu) nebo
 • trvalé následky úrazu (limit plnění 1.000.000 Kč pro každou pojištěnou osobu)
Pojištěnými osobami jsou buď:
 • pouze řidič nebo
 • všechny osoby přepravované pojištěným vozidlem
Rozsah krytí Pojistné
řidič 490 Kč
do 6 sedadel 690 Kč
7 – 9 sedadel 1.090 Kč
Úrazové připojištění je možné sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti nebo havarijním pojištěním.

Připojištění právní asistence PLUS

Toto připojištění rozšiřuje základní rozsah právní asistence o následující pojistná rizika – spory související:

 • s kontrolou motorového vozidla (STK)
 • s užívaním parkovacího místa nebo garáže
 • s jinými závazkovými vztahy týkajícími se vozidla
 • s trestním nebo správním řízením
Maximální limit plnění je 100.000 Kč na jedeno pojistní období.

Roční pojistné je 450 Kč.

Připojištění právní asistence PLUS je možné sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti nebo havarijním pojištěním.

Připojištění náhradního vozidla

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladůza pronájem vozidla na území ČR a SR, po dobu opravy pojištěného vozidla, a to do výše celkového limitu pojistného plnění 10.000 Kč, maximálně však po dobu 10 kalendářních dní za jedno pojistné období.
Roční pojistné je 300 Kč.
Připojištění náhradního vozidla je možné sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti nebo havarijním pojištěním.

Živelní připojištění

Živelní připojištněí kryje pojištěné motorové vozidlo a jeho části pro případ poškození nebo zničení v důsledku následujících událostí:
 • pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, které nejsou součástí pojištěného vozidla, sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení
 • požár, výbuch, blesk
 • krupobití, vichřice
Maximální limit pojistného plnění je 100.000 Kč v jednom pojistném období. Spoluúčast na každé pojistné události je 2.000 Kč. V případě, že bude oprava vozidla provedena ve smluvním servise, bude výplata plnění se spoluúčastí 1.000 Kč.
Roční pojistné je 390 Kč.
Toto připojištění lze sjednat poze spolu s pojištěním odpovědnosti.

Připojištění poškození a střetu se zvěří

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů za škody způsobené v důsledku střetu se zvěří nebo poškození vozidla po přímém kontaktu se zvěří.
Maximální limit pojistného plnění je 100.000 Kč v jednom pojistném období. Spoluúčast na každé pojistné události je 2.000 Kč. V případě, že bude oprava vozidla provedena ve smluvním servise, bude výplata plnění se spoluúčastí 1.000 Kč.
Roční pojistné je 590 Kč.
Toto připojištění lze sjednat poze spolu s pojištěním odpovědnosti.

Asistenční služby:

 • odtah v případě nehody v tuzemsku bez limitu dle přání klienta
 • odtahv úpřípadě poruchy do 1.800 Kč
 • v případě poruchy již NEPLATÍ omezení na stáří vozidla a Km limit
 • organizace STK a pneuservisů pro přezutí a objednání pneumatik
Asistenční služby Rozsah plnění
NEHODA Česká republika Zahraničí
Oprava na místě 2.800 Kč 150 €
Odtažení do servisu bez limitu 150 €
Úschova vozidla 7 dní 7 dní
Odtažení vozidla do místa bydliště zorganizování zorganizování
Ubytování pro posádku vozidla 2.000 Kč / osobu 2 noci × 75 €/osobu
Zapůjčení náhradního vozidla 24 hodin 48 hodin
Náklady na cestu domů ANO 400 €
PORUCHA Česká republika Zahraničí
Oprava na místě 1.800 Kč 150 €
Odtažení do servisu 1.800 Kč 150 €
Úschova vozidla zorganizování 7 dní
Odtažení vozidla do místa bydliště zorganizování zorganizování
Ubytování pro posádku vozidla zorganizování 2 noci × 75 €/osobu
Zapůjčení náhradního vozidla zorganizování 48 hodin
Náklady na cestu domů NE 400 €
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ ASISTENCE Česká republika Zahraničí
Roční limit pojistného plnění 10.000 Kč
Administrativní a právní informace související s vozidlem ANO ANO
Asistence při jednání s policií – formuláře, dokumenty, potvrzení ANO ANO
PŘIPOJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ ASISTENCE – program Komfort Česká republika Zahraničí
Roční limit pojistného plnění 100.000 Kč
Přestupkové nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla ANO ANO
Spory s opravnou vozidla, spory související s STK ANO ANO
Spory související s garáží nebo parkovacím místem vozidla ANO ANO

Legenda:
ANO – AXA pojišťovna a.s. službu zajistí a uhradí
zorganizování – AXA pojišťovna a.s. službu zajistí, přičemž náklady na službu nese klient

Pojistné podmínky:

Asistenční služba

V rámci svých kvalitních služeb Vám pojišťovna AXA přináší i bezplatné asistenční služby. Díky nim se na pojišťovnu můžete obrátit 24 hodin denně, a to nejen při nastalé pojistné události, ale i pokud potřebujete pomoci s řešením jakýchkoliv komplikací na cestách, včetně těch zahraničních.

Dokumetny ke stažení:

Přehled technické asistence
Přehled administrativně-právní asistence
Přehled právní asistence
Přehled telefonická právní asistence