Archiv pro rubriku: Novinky

Pojištění domácnosti

Ochrana vašeho bydlení s rozsáhlými asistenčním službami

Vyberte si to pravé pojištění:

V produktu Domů si můžete vybrat ze dvou typů pojištění:

  • Nemovitosti
  • Domácnost

Zatímco pojištění Nemovitosti kryje škody na vašem bytě, domě či jiné nemovitosti, pojištění Domácnost zase chrání všechna zařízení vašeho domova. V obou případech je součástí produktu i postění odpovědnosti za vámi způsobené škody. Vždyť kdo z nás ještě nikdy nevytopil souseda?

Co vám pojistíme:

Pojistíme vám všechny objekty, které jsou určeny k bydlení, či rekreaci. Chcete-li v tomto objektu navíc i podnikat, můžete pro účel pojištění využít maximálně 30% podlahové plochy.

uder_blesku_150m

Proti čemu vás pojistíme:

Výbuch, požár, úder blesku, kouř, náraz vozidla, rázová vlna, vichřice, krupobití, zemětřesení, sesuny půdy nebo lavin, tíha sněhu či námrazy, zřícení skály nebo půdy, náraz zříceného pilotovaného letícího tělesa, pád stromu, stožáru nebo jiných předmětů, vodovodní škody, mráz na vodovodním zařízení, krádeže, vloupání, vandalismus, poškození nebo zničení stavebních součástí.

Vandalismus-macht-Spaß-Street-Art-Augsburg

Navíc se můžete připojistit proti povodni a záplavě, zkratu, přepětí, rozbití skel a zatečení způsobeného srážkami (pouze s pojištěnou domácností).

Stačí opravdu pojištění na vše?

AXA CZK Konto

Jde o nejlepší fond v poměru výkonnosti a rizik v kategorii smíšené a strukturované fondy.

„Oceňujeme, že naši investoři mají ve fondu AXA CZK Konto důvěru. Dokázal jim přinést zajímavý poměr zhodnocení a rizika i v náročnějších ekonomických podmínkách. Kvality našeho fondu ocenila i odborná porota projektu Top Fond 2014, která mu udělila ocenění Fond s nejlepším poměrem výkonnosti a rizik v kategorii smíšené a strukturované fondy, „ říká manažer prodeje podílových fondů a důchodů.

Kolektivní investování v roce 2014 zaznamenalo silný rostoucí trend. Celkový majetek v podílových fondech a řízených portfoliích pod správou členy České asociace správcovských společností dosáhl k 31.12.2014 historicky nejvyšší hodnotu.

imggen

Majetek fondu je tvořený především nástroji peněžního trhu a státními dluhopisy, dluhopisy nadnárodních institucí a bank, dluhopisy obchodních společností, komunálními dluhopisy v EUR: státní dluhopisy, dluhopisy nadnárodních institucí a bank, dluhopisy obchodních společností, komunální dluhopisy, poměr riziko / výnos.

Vydělávání přes internet

AXA PODPORUJE CHARITATIVNÍ PROJEKTY | Společenská odpovědnost

Finanční skupina AXA na Slovensku v rámci své strategie podporuje charitativní projekty, odpovědný přístup k životnímu prostředí a sponzoring charitativních projektů.

Skupina se celosvětově zaměřuje na 6 základních pilířů: na odpovědnost vůči akcionářům, zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, životnímu prostředí ale i vůči komunitě.

FOREWEAR_AXA_predani_01_small

Principy společenské odpovědnosti se AXA řídí i na Slovensku, kde úspěšně rozběhla projekt AXA Srdce v akci. Projekt zastřešuje dobrovolnou práci zaměstnanců finanční skupiny.

AXA podporuje vzdělávání mládeže programem Den v AXA, organizuje věcné sbírky pro občanská sdružení, ale i Darování krve pro zaměstnance a obchodní partnery.

151Ve spolupráci s nadací Křižovatka pomáhá s vyřizováním nemocnic pro nákup přístrojů ke sledování dechu novorozenců.

Podívejte se i na jiné charitativní akce.

AXA nastartovala rok 2015 novinkami v organizační struktuře

S příchodem nového roku a dokončením transformace distribučních sítí dochází ve skupině AXA k několika novinkám v organizační struktuře a změnám v představenstvu. S platností od 1. ledna 2015 došlo ke sloučení řízení distribučních sítí.

Vznikl nový tým Řízení strategického partnerství a digitalizace, který se bude věnovat rozvoji digitalizace, inovacím a budování nových strategických partnerství. Poslední změnou k tomuto datu je vznik nového oddělení Customer Value Management, které bude vytvářet nové produkty a služby na míru podle potřeb různých segmentů klientů.

Ľubor Vrlák – ředitel nového sjednoceného útvaru Prodeje a člen představenstva

Po úspěšném završení projektu transformace distribučních sítí nyní dochází také ke sloučení útvarů interního a externího prodeje do společného Útvaru prodeje. Od nového roku jej řídí člen představenstva Ľubor Vrlák, který v rámci AXA dříve zastával pozici ředitele útvaru externího prodeje.

„Abychom mohli naše distribuční kanály dále rozvíjet a využívat tak všech pozitivních synergických efektů, dochází ke sloučení tradičních kanálů, které umožní alokovat zdroje, jež budou investovány do digitalizace a inovací.

Pěvně věřím, že se současné změny pozitivně promítnou do dalšího rozvoje společnosti a přispějí k dosažení priorit v rámci našeho standardu kvality prodeje,“ říká Ľubor Vrlák, ředitel Útvaru prodeje.

Michael Pupala – ředitel nového útvaru Řízení strategického partnerství a digitalizace a člen představenstva

Dlouhodobou ambicí strategie skupiny AXA je intenzivní investice do digitalizace a inovací tak, aby klientům umožnila snadný přístup k produktům a službám díky využití nových technologií. Na začátku roku proto také vznikl nový útvar Řízení strategického partnerství a digitalizace, který povede člen představenstva Michael Pupala. Dosud zastával pozici ředitele interní distribuční sítě.

„Pro naše zákazníky vytvoříme prostředí volnosti a flexibility, a to díky otevřenému distribučnímu a servisnímu modelu, který umožní mít svou pojišťovnu vždy nablízku. Chceme nabídnout to nejlepší z tradiční distribuce a doplníme nové způsoby komunikace, servisu a prodeje plně využívající aktuální i budoucí technologie,“ říká Michael Pupala, ředitel útvaru Řízení strategického partnerství a digitalizace.

David Poes – ředitel nového úseku Customer Value Management

Vznik úseku Customer Value Management je úzce spjat s naplňováním strategie AXA nabízet klientům produkty a služby přesně podle jejich potřeb. Vedením nového úseku, jehož součástí jsou tři oddělení – produktový management, marketingová komunikace a business intelligence – byl pověřen David Poes, který dříve zastával pozici vedoucího úseku vývoje produktů životního pojištění.

„Úkolem všech tří oddělení nového úseku bude přinést vyšší hodnotu do našich produktů a služeb tak, aby ještě lépe odpovídaly potřebám klientů a trendům současné společnosti“ říká David Poes, ředitel úseku Customer Value Management.

Nepojištění letos zaplatili již 100 miliónu korun

Praha, 23. června 2010 – K dnešnímu dni, od začátku letošního roku, zaplatili neplatiči povinného ručení do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) celkem již 100 miliónu korun na sankčních příspěvcích. Pro srovnání – za celý loňský rok bylo na sankčních příspěvcích vybráno 65 milionu korun. Celý příspěvek

Téměř 2 000 autolékárniček vybrala AXA na svých pobočkách

Díky zapojení se do dobročinné sbírky, kterou organizuje agentura Speed media ve spolupráci s humanitární organizací ADRA a nadací Asante Kenya Lejly Abbasové, mohli návštěvníci 29 regionálních poboček finanční skupiny AXA odevzdávat v průběhu měsíců února a března autolékárničky, jež od počátku letošního roku přestaly vyhovovat platné legislativě. Jelikož se však stále jedná o kvalitní zdravotnický materiál, bude možné je odvézt do keňské vesnice Itibo, kde z každé autolékárničky budou ošetřeni až dva lidé. Celý příspěvek

AXA nabízí nové pojištění vozidel

„Upravili jsme naši nabídku v oblasti pojištění vozidel tak, aby pojistné sazby co nejlépe odpovídaly rizikovosti jednotlivých řidičů. Díky tomu budou zkušení řidiči, u nichž je pravděpodobnost nehody relativně malá, platit až 2 krát nižší pojistné než řidiči, kteří teprve před nedávnem opustili autoškolu,“ uvedl Marek Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA. Celý příspěvek

AXA bojuje proti překračování povolené rychlosti

„Nedodržování rychlosti v obcích je mezi českými řidiči velmi rozšířený zlozvyk, přitom právě v obcích nejvíce hrozí střety s chodci, které mohou mít fatální následky,“ uvedl Marek Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA pro ČR a SR. „Naše billboardy připomenou řidičům přijíždějícím do obcí, že méně je někdy více. Průzkumy potvrzují, že tento typ prevence opravdu funguje a mnoho řidičů rychlost sníží.“ Celý příspěvek