Asistenční služby AXA

  • Kontaktní údaje: AXA ASSISTANCE, Kodaňská 25, 101 00 PRAHA 10
  • Telefonní kontakt: + 420 14292   ( AXA ASSISTANCE NON-STOP )

Bezplatné poskytnutí asistenčních služeb je součástí povinného ručení s možností připojištění rozšířených služeb „Komfort“. V nabídce jsou zahrnuty služby jak pro případ nehody tak i poruchy na území ČR i v zahraničí.

Základní asistenční služby získáte automaticky při uzavření povinného ručení s možností rozšíření formou připojištění, například o připojištění právní asistence.

Přehled poskytovaného rozsahu a limitů asistenčních služeb je shrnut v následující tabulce.

Popis služby

Rozsah asistenčních služeb

NEHODA Česká republika zahraničí
Oprava na místě 2 800 Kč 150 €
Odtažení do servisu 2 800 Kč 150 €
Úschova vozidla 7 dní 7 dní
Odtažení vozidla do místa bydliště 2 800 Kč 150 €
Ubytování pro posádku vozidla 2 000 Kč/1 osoba 2 noci × 75 €/1 osoba
Zapůjčení náhradního vozidla 28 hodin 48 hodin
Náklady na cestu domů ANO 400 €
PORUCHA Česká republika zahraničí
Oprava na místě zorganizování 150 €
Odtažení do servisu zorganizování 150 €
Úschova vozidla zorganizování 7 dní
Odtažení vozidla do místa bydliště zorganizování 150 €
Ubytování pro posádku vozidla zorganizování 2 noci × 75 €/1 osoba
Zapůjčení náhradního vozidla zorganizování 48 hodin
Náklady na cestu domů NE 400 €
DODATKOVÁ ASISTENCE Česká republika zahraničí
Ztráta klíčů automobilu 1200 Kč 50 €
Defekt pneumatiky 1200 Kč 50 €
Vyčerpání, záměna, dovoz paliva 1200 Kč 50 €
PRÁVNÍ ASISTENCE Česká republika zahraničí
Roční limit pojistného plnění 10 000 Kč 10 000 Kč
Administrativní a právní informace související s vozidlem ANO ANO
Asistence při jednání s policií – formuláře, dokumenty ANO ANO
PŘIPOJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ ASISTENCE   „KOMFORT“ Česká republika zahraničí
Roční limit pojistného plnění 100 000 Kč 100 000 Kč
Přestupkové nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla ANO ANO
Spory s opravnou vozidla, spory související s STK ANO ANO
Spory související s garáží nebo parkovacím místem vozidla ANO ANO

 

*Legenda: 
ANO, AXA pojišťovna a.s. službu zajistí a uhradí
.
Zorganizování, AXA pojišťovna a.s. službu zajistí, přičemž náklady na službu nese klient.