AXA CZK Konto

Jde o nejlepší fond v poměru výkonnosti a rizik v kategorii smíšené a strukturované fondy.

„Oceňujeme, že naši investoři mají ve fondu AXA CZK Konto důvěru. Dokázal jim přinést zajímavý poměr zhodnocení a rizika i v náročnějších ekonomických podmínkách. Kvality našeho fondu ocenila i odborná porota projektu Top Fond 2014, která mu udělila ocenění Fond s nejlepším poměrem výkonnosti a rizik v kategorii smíšené a strukturované fondy, „ říká manažer prodeje podílových fondů a důchodů.

Kolektivní investování v roce 2014 zaznamenalo silný rostoucí trend. Celkový majetek v podílových fondech a řízených portfoliích pod správou členy České asociace správcovských společností dosáhl k 31.12.2014 historicky nejvyšší hodnotu.

imggen

Majetek fondu je tvořený především nástroji peněžního trhu a státními dluhopisy, dluhopisy nadnárodních institucí a bank, dluhopisy obchodních společností, komunálními dluhopisy v EUR: státní dluhopisy, dluhopisy nadnárodních institucí a bank, dluhopisy obchodních společností, komunální dluhopisy, poměr riziko / výnos.

Vydělávání přes internet