AXA PODPORUJE CHARITATIVNÍ PROJEKTY | Společenská odpovědnost

Finanční skupina AXA na Slovensku v rámci své strategie podporuje charitativní projekty, odpovědný přístup k životnímu prostředí a sponzoring charitativních projektů.

Skupina se celosvětově zaměřuje na 6 základních pilířů: na odpovědnost vůči akcionářům, zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, životnímu prostředí ale i vůči komunitě.

FOREWEAR_AXA_predani_01_small

Principy společenské odpovědnosti se AXA řídí i na Slovensku, kde úspěšně rozběhla projekt AXA Srdce v akci. Projekt zastřešuje dobrovolnou práci zaměstnanců finanční skupiny.

AXA podporuje vzdělávání mládeže programem Den v AXA, organizuje věcné sbírky pro občanská sdružení, ale i Darování krve pro zaměstnance a obchodní partnery.

151Ve spolupráci s nadací Křižovatka pomáhá s vyřizováním nemocnic pro nákup přístrojů ke sledování dechu novorozenců.

Podívejte se i na jiné charitativní akce.