AXA povinné ručení

Povinné ručení Auto GO lze sjednat ve dvou variantách:

Limity plnění Za škody na majetku Za škody na zdraví
Standard 35 mil. Kč 35 mil. Kč
Standard Plus 70 mil. Kč 70 mil. Kč

AKCE Autopojištění za polovinu

Pojišťovna AXA nabízí, při splnění následujících podmínek slevu 50% na povinné ručení, akci s názvem Autopojištění za polovinu. Platí pro fyzické osoby starší 30 let a pravnické osoby. Pojistník musí být shodný s provozovatelem vozidla. Současně musí mít klient skutečný bonus nejméně 60 měsíců a žádnou pojistnou událost, což odpovídá 50% slevě. Klient zároveň čestně prohlašuje, že za posledních 5 let nezavinil žádnou pojistnou událost.

Uzavřete si současně i havarijní pojištění. Získejte tak komplexní pojištění vozidla a další slevu 5% za propojištěnost.

Akční slevy

 • obchodní sleva 10%, je započtena při sjednání
 • sleva za propojištěnost 5%, započtena při sjednání POV + HAV
 • sleva za roční platbu 10%, je započtena při sjednání

AXA pojišťovna dále nabízí:

 • Bonus až 60 %
Tato sleva je automaticky zohledněna ve výpočtu.

K povinnému ručení lze sjednat doplňková připojištění:

Pojištění skel (všechna skla)

Pro sjednání pojištění skla je nutné provést samoprohlídku. Manuál bude odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Fotografie zašlete na pojišťovnu AXA.
Limit plnění Pojistné
10.000 Kč 790 Kč
20.000 Kč 1.390 Kč
40.000 Kč 2.790 Kč
Pojistěte se proti rozbití všech skel vozidla. Pojištění se sjednává se spoluúčastí:
 • pro první 3 měsíce od počátku pojištění ve výšce 50% z pojistného plněné
 • pro následující 3 měsíce pojištění ve výšce 25% z pojistného plnění
 • od 7. měsíce od počátku pojištění ve výši 1.000 Kč
V případě, že pojištěný dodá fotodokumentaci vozidla před pojistnou událostí, sjednaná spoluúčast se snižuje vždy na 1.000 Kč.
Připojištění skel je možné sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti nebo havarijním pojištěním.

Připojištění zavazadel

Připojištění se sjednává pro případ:

 • zničení v důsledku živelné události
 • poškození, zničení nebo ztráty při dopravní nehodě
 • krádeže vloupáním, loupežným přepadením zavazadel umístěných ve vozidle a ve střešním kufru

Maximální limit plnění je 30.000 Kč na jednu pojistnou událost. Výjimkou je krádež ze střešního kufru, kdy maximální plnění pojišťovny při spoluúčasti 5.000 Kč je 15.000 Kč.

 • Jako zavazadlo je možné pojistit dětskou sedačku.

Roční pojistné je 700 Kč.

Připojištění zavazadel je možné sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti nebo havarijním pojištěním.

Úrazové připojištění

Toto připojištění slouží k eliminaci důsledků úrazu přepravovaných osob v pojištěném vozidle, kterého následkem je smrt nebo trvalá invalidita:

 • smrt (limit 500.000 Kč pro každou pojištěnou osobu) nebo
 • trvalé následky úrazu (limit plnění 1.000.000 Kč pro každou pojištěnou osobu)
Pojištěnými osobami jsou buď:
 • pouze řidič nebo
 • všechny osoby přepravované pojištěným vozidlem
Rozsah krytí Pojistné
řidič 490 Kč
do 6 sedadel 690 Kč
7 – 9 sedadel 1.090 Kč
Úrazové připojištění je možné sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti nebo havarijním pojištěním.

Připojištění právní asistence PLUS

Toto připojištění rozšiřuje základní rozsah právní asistence o následující pojistná rizika – spory související:

 • s kontrolou motorového vozidla (STK)
 • s užívaním parkovacího místa nebo garáže
 • s jinými závazkovými vztahy týkajícími se vozidla
 • s trestním nebo správním řízením
Maximální limit plnění je 100.000 Kč na jedeno pojistní období.

Roční pojistné je 450 Kč.

Připojištění právní asistence PLUS je možné sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti nebo havarijním pojištěním.

Připojištění náhradního vozidla

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladůza pronájem vozidla na území ČR a SR, po dobu opravy pojištěného vozidla, a to do výše celkového limitu pojistného plnění 10.000 Kč, maximálně však po dobu 10 kalendářních dní za jedno pojistné období.
Roční pojistné je 300 Kč.
Připojištění náhradního vozidla je možné sjednat pouze s pojištěním odpovědnosti nebo havarijním pojištěním.

Živelní připojištění

Živelní připojištněí kryje pojištěné motorové vozidlo a jeho části pro případ poškození nebo zničení v důsledku následujících událostí:
 • pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, které nejsou součástí pojištěného vozidla, sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení
 • požár, výbuch, blesk
 • krupobití, vichřice
Maximální limit pojistného plnění je 100.000 Kč v jednom pojistném období. Spoluúčast na každé pojistné události je 2.000 Kč. V případě, že bude oprava vozidla provedena ve smluvním servise, bude výplata plnění se spoluúčastí 1.000 Kč.
Roční pojistné je 390 Kč.
Toto připojištění lze sjednat poze spolu s pojištěním odpovědnosti.

Připojištění poškození a střetu se zvěří

Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů za škody způsobené v důsledku střetu se zvěří nebo poškození vozidla po přímém kontaktu se zvěří.
Maximální limit pojistného plnění je 100.000 Kč v jednom pojistném období. Spoluúčast na každé pojistné události je 2.000 Kč. V případě, že bude oprava vozidla provedena ve smluvním servise, bude výplata plnění se spoluúčastí 1.000 Kč.
Roční pojistné je 590 Kč.
Toto připojištění lze sjednat poze spolu s pojištěním odpovědnosti.

Asistenční služby:

 • odtah v případě nehody v tuzemsku bez limitu dle přání klienta
 • odtahv úpřípadě poruchy do 1.800 Kč
 • v případě poruchy již NEPLATÍ omezení na stáří vozidla a Km limit
 • organizace STK a pneuservisů pro přezutí a objednání pneumatik
Asistenční služby Rozsah plnění
NEHODA Česká republika Zahraničí
Oprava na místě 2.800 Kč 150 €
Odtažení do servisu bez limitu 150 €
Úschova vozidla 7 dní 7 dní
Odtažení vozidla do místa bydliště zorganizování zorganizování
Ubytování pro posádku vozidla 2.000 Kč / osobu 2 noci × 75 €/osobu
Zapůjčení náhradního vozidla 24 hodin 48 hodin
Náklady na cestu domů ANO 400 €
PORUCHA Česká republika Zahraničí
Oprava na místě 1.800 Kč 150 €
Odtažení do servisu 1.800 Kč 150 €
Úschova vozidla zorganizování 7 dní
Odtažení vozidla do místa bydliště zorganizování zorganizování
Ubytování pro posádku vozidla zorganizování 2 noci × 75 €/osobu
Zapůjčení náhradního vozidla zorganizování 48 hodin
Náklady na cestu domů NE 400 €
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ ASISTENCE Česká republika Zahraničí
Roční limit pojistného plnění 10.000 Kč
Administrativní a právní informace související s vozidlem ANO ANO
Asistence při jednání s policií – formuláře, dokumenty, potvrzení ANO ANO
PŘIPOJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ ASISTENCE – program Komfort Česká republika Zahraničí
Roční limit pojistného plnění 100.000 Kč
Přestupkové nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla ANO ANO
Spory s opravnou vozidla, spory související s STK ANO ANO
Spory související s garáží nebo parkovacím místem vozidla ANO ANO

Legenda:
ANO – AXA pojišťovna a.s. službu zajistí a uhradí
zorganizování – AXA pojišťovna a.s. službu zajistí, přičemž náklady na službu nese klient

Pojistné podmínky: