Pojištění domácnosti

Ochrana vašeho bydlení s rozsáhlými asistenčním službami Vyberte si to pravé pojištění: V produktu Domů si můžete vybrat ze dvou typů pojištění: Nemovitosti Domácnost Zatímco pojištění Nemovitosti kryje škody na vašem bytě, domě či jiné nemovitosti, pojištění Domácnost zase chrání všechna zařízení vašeho domova. V obou případech je součástí produktu i postění odpovědnosti za vámi…

AXA CZK Konto

Jde o nejlepší fond v poměru výkonnosti a rizik v kategorii smíšené a strukturované fondy. „Oceňujeme, že naši investoři mají ve fondu AXA CZK Konto důvěru. Dokázal jim přinést zajímavý poměr zhodnocení a rizika i v náročnějších ekonomických podmínkách. Kvality našeho fondu ocenila i odborná porota projektu Top Fond 2014, která mu udělila ocenění Fond…

AXA PODPORUJE CHARITATIVNÍ PROJEKTY | Společenská odpovědnost

Finanční skupina AXA na Slovensku v rámci své strategie podporuje charitativní projekty, odpovědný přístup k životnímu prostředí a sponzoring charitativních projektů. Skupina se celosvětově zaměřuje na 6 základních pilířů: na odpovědnost vůči akcionářům, zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, životnímu prostředí ale i vůči komunitě. Principy společenské odpovědnosti se AXA řídí i na Slovensku, kde úspěšně rozběhla projekt…

AXA nastartovala rok 2015 novinkami v organizační struktuře

S příchodem nového roku a dokončením transformace distribučních sítí dochází ve skupině AXA k několika novinkám v organizační struktuře a změnám v představenstvu. S platností od 1. ledna 2015 došlo ke sloučení řízení distribučních sítí. Vznikl nový tým Řízení strategického partnerství a digitalizace, který se bude věnovat rozvoji digitalizace, inovacím a budování nových strategických partnerství….

Nepojištěných škod loni výrazně ubylo!

Díky zavedení příspěvku do garančního fondu ČKP ubylo škod způsobených vozidly bez povinného ručení (meziročně o 20 %). Počet nepojištěných vozidel klesl o 200 tisíc. – uvádí tisková zpráva České kanceláře pojistitelů

Nepojištění letos zaplatili již 100 miliónu korun

Praha, 23. června 2010 – K dnešnímu dni, od začátku letošního roku, zaplatili neplatiči povinného ručení do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) celkem již 100 miliónu korun na sankčních příspěvcích. Pro srovnání – za celý loňský rok bylo na sankčních příspěvcích vybráno 65 milionu korun.

Téměř 2 000 autolékárniček vybrala AXA na svých pobočkách

Díky zapojení se do dobročinné sbírky, kterou organizuje agentura Speed media ve spolupráci s humanitární organizací ADRA a nadací Asante Kenya Lejly Abbasové, mohli návštěvníci 29 regionálních poboček finanční skupiny AXA odevzdávat v průběhu měsíců února a března autolékárničky, jež od počátku letošního roku přestaly vyhovovat platné legislativě. Jelikož se však stále jedná o kvalitní…

AXA nabízí nové pojištění vozidel

„Upravili jsme naši nabídku v oblasti pojištění vozidel tak, aby pojistné sazby co nejlépe odpovídaly rizikovosti jednotlivých řidičů. Díky tomu budou zkušení řidiči, u nichž je pravděpodobnost nehody relativně malá, platit až 2 krát nižší pojistné než řidiči, kteří teprve před nedávnem opustili autoškolu,“ uvedl Marek Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA.

AXA bojuje proti překračování povolené rychlosti

„Nedodržování rychlosti v obcích je mezi českými řidiči velmi rozšířený zlozvyk, přitom právě v obcích nejvíce hrozí střety s chodci, které mohou mít fatální následky,“ uvedl Marek Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA pro ČR a SR. „Naše billboardy připomenou řidičům přijíždějícím do obcí, že méně je někdy více. Průzkumy potvrzují, že tento typ prevence…