Jak uplatnit nárok na bonus u povinného ručení

Po uzavření pojistné smlouvy povinného ručení je nutné do 2 měsíců pojišťovně, zaslat potvrzení o bezeškodní době z předešlé pojišťovny. Toto potvrzení získáte po ukončení řádného pojištění u předchozí pojišťovny, která je povinna Vám potvrzení vystavit a zaslat.

Vše probíhá v dostatečné časové rezervě a 2 měsíční lhůtu na předložení potvrzení nové pojišťovně je skutečně možné dodržet.

POZOR: Pokud není potvrzení dokládající výši Bonusu uvedeného při sjednání smlouvy doručeno (v 2 měsíční lhůtě), pojišťovna Bonus nepřizná a pojistné může být navýšeno.