Nabídka připojištění k povinnému ručení AXA

Axa pojišťovna nabízí svým klientům široké spektrum možností připojištění k povinnému ručení.

  • Pojištění skel (včetně zadního a bočních skel)
  • Pojištění úrazu dopravovaných osob  
  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění právní asistence Komfort s limitem 100 000 Kč

Pojištění skel (včetně zadního a bočních skel)

Cena 540,- Kč / ročně.

Obsahuje: poškození, zničení, krádež všech skel jakoukoli náhodnou situací, ke které došlo samostatně, tj. bez škody na dalších částech vozidla.
Limit krytí: max. 40.000,- Kč v jednom pojistném období.
Spoluúčast: 20% z pojistného plnění, min. 1.000,-.

Pojištění úrazu dopravovaných osob

Cena 600,- (do 6 sedadel) / ročně.
Cena 1000,- (7-9 sedadel) / ročně.

Připojištění nabízí eliminaci důsledků úrazů (smrt, trvalá invalidita) přepravovaných osob v daném pojištěném motorovém vozidle. Pojištění se týká jak řidiče vozidla, tak i osob dopravovanými v pojištěném vozu. Pojistná částka je poskytována za každou osobu přepravovanou ve vozidle.

Smrt následkem úrazu 100.000,-Kč
Trvalé následky úrazu 200.000,- Kč

Pojištění zavazadel

Cena 600,-Kč / ročně.

Obsahuje: poškození, zničení nebo ztrátu při dopravní nehodě, krádeže vloupáním, loupežná přepadení zavazadel kufru, zničení v důsledku živelné události.
Limit krytí: max. 30.000,- Kč na jednu pojistnou událost s dalším omezením max. 15.000,- Kč za krádež ze střešního kufru.
Spoluúčast: bez spoluúčasti (0%), při krádeži ze střešního kufru 5 000 Kč.

Pojištění právní asistence Komfort

Cena 600,- Kč/ ročně (50% sleva pro klienty, kteří mají u AXA uzavřené povinné ručení).

Toto připojištění rozšiřuje základní rozsah právní asistence AXA Auto o následující pojistná rizika–spory související:

  • kontrolou motorového vozidla (STK),
  • s jinými závazkovými vztahy týkajícími se motorového vozidla,
  • užíváním parkovacího místa nebo garáže,
  • s trestním nebo správním právem.
Připojištění právní asistence „KOMFORT“ Česká republika zahraničí
Roční limit pojistného plnění 100 000 Kč 100 000 Kč
Přestupkové nebo trestní řízení po dopravní nehodě vozidla ANO ANO
Spory s opravnou vozidla, spory související s STK ANO ANO
Spory související s garáží nebo parkovacím místem vozidla ANO ANO